Valsts un diagnosticējošie darbi

Valsts diagnosticējošie un pārbaudes darbi 2021./2022.m.g.
3.klase
Datums,
priekšmets
Rakstu daļas vadītājsRakstu daļas vērtētājsMutvārdu daļas vadītājs un vērtētājs
17.02.2022. latviešu valodaVivita BerneVivita Berne
10.01.2022.-16.02.2022.
latviešu valoda (mutvārdu daļa)
Vivita Berne Vivita Berne
23.02.2022.
matemātika
Dzintra FišereDzintra Fišere
6.klase
Datums,
priekšmets
Rakstu daļas vadītājsRakstu daļas vērtētājsMutvārdu daļas vadītājs un vērtētājs
16.02.2022. latviešu valodaDzintra Fišere Ilze Lūse
04.01.2022.-
15.02.2022.
latviešu valoda (mutvārdu daļa)
Ilze Lūse
24.02.2022.
matemātika
Dzintra FišereDzintra Fišere
03.03.2022.
dabaszinības
Inga LindeInga Linde
9.klase
Datums, priekšmetsKomisijas priekšsēdētājsRakstu daļas vadītājsRakstu daļas vērtētājsMutvārdu daļas vadītājs un vērtētājs
24.05.2022.. VDD latviešu valoda -rakstu daļa;
24.05.2022.plkst.10.00 mutvārdu daļa
Tatjana Ķipāne
01.06.2022. VDD svešvaloda - rakstu daļa;Tatjana Ķipāne
27.05.2022. VDD matemātikaTatjana Ķipāne
07.06.2022. VDD Latvijas vēstureTatjana Ķipāne