Stundu saraksts

Ķemeru pamatskolas stundu saraksts 2019./2020.m.g.
  1.kl.2.kl.3.kl.4.kl.5.kl.6.kl.7kl.8.kl.9.kl.
Pirmdiena0
1latv.val.latv.val.matemāt.angļu val.sportsinformātikalatv.val.matemāt.krievu v.
2matemāt.matemāt.dabaszin.matemāt.sportskrievu v.matemāt.angļu v.ķīmija
3ētikasoc.zin.sportssportsdabaszin.vēstureangļu v.krievumatemāt.
4viz.mākslamājt.un tehn.sportssportsangļu v.dabaszin.vēsturekrievumatemāt.
5viz.mākslaklases st.angļulatv.val.soc.zin.mājt. un tehn.m+zkrievumatemāt.vēsture
6latv.val.matemāt.mājt. un tehn.m+zsportsvēsturekrievu v.
7sportsķīmijasoc.zin.
8
Otrdiena1.kl.2.kl.3.kl.4.kl.5.kl.6.kl.7kl.8.kl.9.kl.
1dabaszin.matemāt.mūzikalatv.val.latv.val. soc.zin. informātika /mat.mājt. un tehn.m+zangļu v.
2matemāt.latv.val.matemāt.dabaszin.literatūrasportsmatemāt.mājt. un tehn.m+zmūzika
3latv.val.latv.val.latv.val.mūzikamatemāt.sportslatv.val.fizikalatv.val.
4sportsētikaviz.mākslalatv.val.angļu mūzikamatemāt.literatūrafizika
5sportsmūzikaviz.mākslamājt.un tehn.matemāt.latv.val.angļuķīmijaliteratūra
6mājt.un tehn.mūzikamatemāt.literatūrasportssports
7sportssports
Trešdiena1.kl.2.kl.3.kl.4.kl.5.kl.6.kl.7kl.8.kl.9.kl.
0
1latv.val.mūzikalatv.val.matemāt.mājt. un tehn.meit.krievubioloģijaģeogrāfijamatemāt.
2mūzikadabaszinībaslatv.val.latv.val.mājt. un tehn.meit.matemāt.mūzikaģeogrāfijakrievu
3matemāt.latv.val.angļu v.soc.zin.mūzikaliteratūrabioloģijakrievuģeogrāfija
4latv.val.angļu val.mūzikaviz.mākslalatv.val.matemāt.krievubioloģijaģeogrāfija
5matemāt.matemāt.viz.mākslalatv.val.mūzikaģeogrāfijabioloģijafizika
6mūzikamājt. un tehn.zēniem.angļu krievulatv.val.bioloģija
7mājt. un tehn.zēniem.ģeogrāfijamūzikabioloģija
8
Ceturtdiena1.kl.2.kl.3.kl.4.kl.5.kl.6.kl.7kl.8.kl.9.kl.
0
1matemāt.latv.val.angļu v.matemāt.latv.val.vēsturemājt. un tehn.z.viz.m.matemāt.
2soc.zin. dabaszinībasmatemāt.latv.val.soc.zin.matemāt.mājt. un tehn.z.viz.m.vēsture
3latv.val.matemāt.latv.val.dabaszin.viz.m.dabaszin.vēsturematemāt.latv.val.
4latv.val.sportslatv.val.angļu val.viz.m.latv.val.matemāt.vēsturelatv.val.
5sportsmatemāt.angļu v.literatūralatv.val.ķīmija
6literatūralatv.val.matemāt.fizikaangļu v.
7mājt. un tehn.m.matemāt.literatūra
8mājt. un tehn.m.
Piektdiena1.kl.2.kl.3.kl.4.kl.5.kl.6.kl.7kl.8.kl.9.kl.
0
1angļu val.latv.val.dabaszin.latv.val.informātikaliteratūraangļu v.soc.zin.viz.m.
2dabaszin.viz.mākslaētikaangļu val.matemāt.viz.m.soc.zin.angļu v.latv.val.
3mūzikaviz.mākslasoc.zin. soc.zin. dabaszin.angļu v.viz.m.latv.val.matemāt.
4mājturībaangļu val.mājturībamatemāt.latv.val.soc.zin.viz.m.matemāt.angļu v.
5angļu v.matemāt.latv.val.literatūraMājtur.un tehn.
6latv.val.matemāt.angļu v.Mājtur.un tehn.