Stundu saraksts

Ķemeru pamatskolas stundu saraksts 2018./2019.m.g.
Pirmdiena 1.kl.2.kl.3.kl.4.kl. 5.kl. 6.kl. 7kl. 8.kl.   
0
1latv.val.latv.val.latv.val.latv.val.dabaszinības22matemātika26informātika13krievu val.14
2matemāt.mājturība un tehnoloģijasmatemātikaangļu val.sociālās zinības 25matemātika/informātikamājturība un tehnoloģijas (m.,z.)krievu val.14
3mājturība un tehnoloģijasmūzikaangļu val.matemātikalatv.val.22krievu val.mājturība un tehnoloģijas (m.,z.)matemātika26
4angļu val.vizuālā mākslalatv.val.latv.val.mājturība un tehnoloģijassociālas zin.14krievu val.14vēsture25
5sociālās zinībasvizuālā mākslaētikasociālās zinībasmājturība un tehnoloģijasangļu val.14vēsture25sociālas zin22
6klases stundamatemātika26vēsture25krievu val.14mājturība un tehnoloģijas
7klases stunda14matemātika26mājturība un tehnoloģijas
8
Otrdiena1.kl.2.kl.3.kl.4.kl.5.kl.6.kl.7kl.8.kl. matemāt.
1matemātikamatemātikalatv.val.sportssportsmūzika22angļu val.14fizika25
2sportslatv.val.matemātikamūzika22informātika13 sports matemātika26fizika25
3latv.val.sportssportsmatemātikamūzika21latv.val.22latv.val.22angļu val.14
4dabaszinībasdabaszinībasmājturība un tehnoloģijasangļu val.angļu val.14matemātika/inform.26matemātika26mūzika21
5mūzikaangļu val.mūzikamājturība un tehnoloģijaslatv.val.22latv.val.22 sociālās zinības 25matemātika26
6klases stundamājturība un tehnoloģijasmatemātika26mājturība un tehnoloģijas -m.sportssports
7mājturība un tehnoloģijas -m.
Trešdiena1.kl.2.kl.3.kl.4.kl.5.kl.6.kl.7kl.8.kl.
0angļu val.22
1latv.val.matemātikalatv.val.matemātikamatemātika26dabaszinības22bioloģija14ģeogrāfija25
2latv.val.sociālās zinībasmatemātikalatv.val.dabaszinības22angļu val.13matemātika26ģeogrāfija25
3matemātikalatv.val.vizuālā mākslamatemātikasociālās zinības14latv.val.22ģeogrāfija25ķīmija26
4klases stundaangļu val.vizuālā māksladabaszinībaslatv.val.22krievu val.26ģeogrāfija25bioloģija14
5klases stundadabaszinībassociālās zinībasangļu val.22matemātika26krievu val.25bioloģija14
6klases stunda26literatūra25bioloģija14angļu val.22
7mājturība un tehnoloģijas -z.krievu val.25
8
Ceturtdiena1.kl.2.kl.3.kl.4.kl.5.kl.6.kl.7kl.8.kl.
0klases stunda14
1latv.val.latv.val.matemātikamatemātikamūzika21sociālās zinības 14matemātika26vēsture25
2dabaszinībasmūzikamūzikaangļu val.latv.val.14matemātika26vēsture25literatūra22
3ētikamatemātikalatv.val.mūzika22matemāt.26vēsture25sportssports
4sportsdabaszinībasangļu val.latv.val.vizuālā mākslalatv.val.14mūzika21latv.val.22
5mūzikasportssportslatv.val.vizuālā mākslaangļu val.25literatūra22matemātika26
6literatūra22mūzika26latv.val.25vizuālā māksla
7vizuālā māksla
8
Piektdiena1.kl.2.kl.3.kl.4.kl.5.kl.6.kl.7kl.8.kl.
0klases stunda25
1matemātikalatv.val.latv.val.matemātikaliteratūra22sportsvizuālā mākslaangļu val.14
2latv.val.matemātikasociālās zinībassportslatv.val.25matemātika26vizuālā mākslaķīmija14
3vizuālā mākslalatv.val.dabaszinibasdabaszinībassportsvizuālā mākslamatemātika26latv.val.22
4vizuālā mākslaētikaangļu val.vizuālā mākslamatemātika26latv.val.25angļu val.14latv.val.22
5vizuālā mākslaangļu val.14literatūra25literatūra22matemātika26
6dabaszinības14latv.val.25literatūra22
mājturība un tehnoloģijas -z.