Skolēnu pašpārvalde

Ķemeru pamatskolas Skolēnu parlaments

    Ķemeru pamatskolas Skolēnu parlaments ir neatkarīga, demokrātiska un sabiedriska organizācija. Tā līdzdarbojas skolas darba organizēšanā. Skolēnu parlamentu veido 5. -9.klašu aktīvākie un talantīgākie skolēni. Viņu uzdevums ir veidot skolas skolēnu sabiedrisko ikdienu, pārstāvēt skolēnu intereses, uzklausīt skolēnu viedokļus, un censties realizēt dažādas interesantas idejas vai arī risināt radušās problēmas starp skolēniem. Skolēnu parlaments palīdz attīstīt parlamentāriešiem dažādas prasmes: plānot un organizēt, ātri atrast radošas pieejas un risinājumus problēmām, komunikācijas un sadarbības prasmes, prasmi efektīvi izmantot pieejamos resursus, attīsta līderu dotības.
    Ķemeru pamatskolas skolēnu parlamentu vada Sintija Dinaburska, vietniece – Elīza Ripa. Reizi mēnesī notiek lielā Skolēnu parlamenta sanāksme, bet mazās sanāksmes par aktuāliem jautājumiem notiek tik bieži, cik nepieciešams.
    Skolēnu pašpārvaldes darba koordinēšanu veic skolotāja Dzintra Fišere.