Sasniegumi

Skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos 2020./2021.m.g.

https://kemeruskola.lv/wp-content/uploads/2021/08/sasniegumi_olimpiades_konkursos2020_2021.docx

Skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 2019./2020.m.g.

https://kemeruskola.lv/wp-content/uploads/2020/09/sasniegumi_olimpiades_19_20.pdf

Paldies skolotājiem Indrai Krūmbergai, Lilijai Skangalei, Ilzei Lūsei, Dzintrai Fišerei  par ieguldīto darbu.

Ķemeru pamatskolas skolēns Dāvis Balandiņš uzvarēja  TV spēlē  ,, Gudrs, vēl gudrāks’’ 9.klašu grupā! Mēs lepojamies!

Ķemeru pamatskolas skolēni, kuriem mācību sasniegumu vidējais vērtējums mācību gadā ne zemāks par 8,5 ballēm saņēma Jūrmalas pilsētas domes naudas balvu.

Skolēnu sasniegumi olimpiādes, konkursos un skatēs 2018./2019. m.g.:

https://kemeruskola.lv/wp-content/uploads/2019/08/olimpiades_konkurs18_19.pdf

Skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 2017./2018.m.g.

NosaukumsKlaseVietaSkolēna vārds, uzvārdsSkolotājs
Jūrmalas pilsētas mājturības un tehnoloģiju olimpiāde9.kl.1.vietaSintija StādeT.Ķipāne
Jūrmalas pilsētas vizuālās mākslas
olimpiāde
9.kl.2.vietaSaulvedis SeržantsM. Dambure
Jūrmalas pilsētas matemātikas olimpiāde 5.-8.kl.7.kl.
6.kl.
3.vieta
Atzinība
Nauris Viesturs Lazda
Emīls Kazakevičs
Dz. Fišere
Jūrmalas pilsētas ģeogrāfijas olimpiāde7.kl.3.vietaDāvis BalandiņšI. Kravinska
Jūrmalas pilsētas dzimtas valodas
(latviešu) olimpiāde sākumskolā
4.kl.AtzinībaEvelīna RozeI. Stāde

Skolēnu sasniegumi konkursos un skatēs 2017./2018.m.g.

NosaukumsVietaKlaseSkolotājs
Jūrmalas pilsētas konkurss ,,Es IT vidē’’1.vieta6.,7.kl.T.Ķipāne
Jūrmalas pilsētas skolēnu olimpiādes sacensībās florbolā 5.-6..kl.1.vieta5.,6.kl.A.Muša
Konkurss ,,Vides erudīts’’ 5.-6.kl.2.vieta5.,6.kl.I.Linde
Jūrmalas pilsētas domes konkurss skolēniem ,,Vides izziņas
spēles!’’
2.vieta6.kl.I.Linde
Jūrmalas skolēnu teātru izrāžu un literāro uzvedumu skate
,,Labais!’’
2.vieta1.-6.kl.V. Berne
Jūrmalas pilsētas skolēnu konkurss ,,Ūdens – dzīvības avots’’2.vieta6.kl.M.Dambure
Jūrmalas skolēnu atdarināšanas mākslas konkurss ‘’Pop-iela’’2.vieta7.-9.kl.S.Garkule
Jūrmalas pilsētas skolēnu skatuves runas mākslas konkurss
,,Jūras malā’’
3.vieta6.kl.V. Berne
Jūrmalas pilsētas skolēnu konkurss ,,Jaunais Jūrmalas
vēsturnieks’’
3.vieta6.kl.L. Skangale
Jūrmalas pilsētas skolēnu olimpiādes sacensībās florbolā 3.-4.kl.3.vieta3.,4.kl.A. Muša
VISC 46.starptautiskā mākslas konkursa LIDICE 2018 ,,Ūdens’’
Latvijas kārta
Atzinība6.kl.M.Dambure
Kapteiņa P.Zolta piemiņas pasākuma ,,Augsim Latvijai’’
Jūrmalas skolēnu militarizētajā stafetē
1.vieta7.-9.kl.A. Muša