Pašnovērtējuma ziņojums

Ķemeru pamatskolas pašnovērtējuma aktualizācija (2020./2021.m.g.)

https://kemeruskola.lv/wp-content/uploads/2021/09/pašnovērtējuma-ziņojums-2020_gads.pdf

Ķemeru pamatskolas pašnovērtējuma aktualizācija (2019./2020.m.g.)