Par izglītojamo pieteikšanu un uzņemšanu 1.klasē Ķemeru pamatskolā 2020./2021.m.g.

Par izglītojamo pieteikšanu un uzņemšanu 1.klasē Ķemeru pamatskolā 2020./2021.m.g.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas 2019.gada 20.decembra rīkojumu Nr. 1.1-14/363 „Par izglītojamo pieteikšanu un uzņemšanu 1.klasē Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs” darām zināmu, ka izglītojamo pieteikšana Ķemeru pamatskolas 1.klasē 2020./2021.m.g., notiek no 2020.gada 2.marta līdz 2020.gada 25.maijam, darba dienās no plkst.14.00 līdz plkst.16.00, iepriekš sazinoties pa tālruni 29474470. Iesniegumus pieņem skolas lietvede klātienē (Tukuma ielā 30, vecā pasta ēkā), pirms iesnieguma iesniegšanas vecāki uzrāda personas apliecinošu dokumentu un izglītojamā dzimšanas apliecību vai personu apliecinošu dokumentu un nepieciešamības gadījumā bāriņtiesas lēmumu par izglītojamā ārpusģimenes aprūpi un/vai pilnvaru,  kā arī elektroniski pa e-pastu: kemerupsk@edu.jurmala.lv, ja tas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Lūdzam savlaicīgi iesniegt iesniegumus par uzņemšanu skolā!