Novembris 2018

Novembris 2018

Šogad novembris – ir aizritējis valsts simtgades zīmē. Pāri visiem notikumiem kā liels svētku salūts staroja tikai un vienīgi: Latvijai – 100. Arī mūsu skolā notiek arvien interesantāki  un aizraujošāki pasākumi, kas veltīti šim notikumam.

1.novembrī  – ierodamies skolā mazliet miegaini un noguruši pēc iepriekšējā vakarā svinētās Helovīnu ballītes. Saguruši jūtās ne tikai organizatori – skolas parlamenta pārstāvji un 8.klases skolēni, bet arī paši svētku dalībnieki.

1.novembrīskolas vecāku sapulce, kuras dienas kārtība bija:

  • Lekcija-nodarbība „Metakognivitāte un prasme kļūdīties”, vada personīgās izaugsmes treneris, lekciju vadītājs Aivars Dresmanis. Uzzinājām, ka metakognitīvā funkcija ir domāšanas daļa, kas vēro procesus, lai ieviestu izmaiņas, smeltos idejas un dotu atgriezenisko saiti.
  • /2018.m.g. skolas pašnovērtējuma ziņojums.
  • Skolas normatīvie dokumenti, kuri nosaka izglītības procesa organizācijas un mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību.
  • Pirms un pēc skolas sapulces vecākiem bija iespēja tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem, un konsultēties par savu bērnu mācību darbu un rezultātiem.

9.novembrī  – pēc stundām – talka pie Ķemeru luterāņu baznīcas. Lapas grābj un apkārtni sapoš 5.klases un 8.klases audzēkņi kopā ar audzinātājām. Kārtībai jābūt, jo pēc pāris dienām šeit notiks Lāčplēšu dienas svinīgais pasākums.

9.novembrīMārtiņdienas gadatirgus 1.-5. klasēm. Lielā tirgošanās sākās jau 8.15 – pirms 1.stundas. Pašiem mazākajiem, protams, palīdzēja arī vecāki. Sākumskolas skolēni ne tikai pirka un pārdeva pašu gatavotus kārumus un darinājumus, bet arī minēja mīklas, kā arī uzzināja daudz jauna par Mārtiņdienas svinēšanas paradumiem.

Lāčplēša dienas svinības  iesākās 9.novembrī – ar klašu audzinātāju sagatavotām audzināšanas stundām, kuras notika nedaudz pēc Mārtiņdienas jampadrača. Pēc stundām pārliecinājāmies, kā skolas puiši jau 8 reizi spēj cīnīties par skolas stiprinieka  titulu. Tika pārbaudīta mūsu zēnu veiklība, spēks, drošsirdība, saimnieciskums, atjautība, gudrība.  Šogad šo titulu ieguva 8.klases skolnieks Dāvis Balandiņš.

Dienas noslēgumā visi, bet īpaši 5.un 8.klases skolēni, saprata, ka vienā dienā var paspēt ļoti, ļoti daudz. Vajag tikai darīt!

11.novembris – turpinās Lāčplēša dienas pasākumi.  Lāpu gājiens

uz kritušo karavīru atdusas vietām. Piedalās ļoti daudzi Ķemeru skolas skolēni, bijušie skolēni, viņu vecāki,  iedzīvotāji un viesi – kopumā ap 150 dalībnieku. Pēc gājiena visi tika laipni aicināti sildīties pie ugunskura, klausīties karavīru dziesmas  un baudīt karstu tēju ar ļoti gardām bulciņām un cepumiem.

12.novembrī – apmeklējam izstādi “Ražots Latvijā”. Uz šo izstādi devās 4.un 5.klases skolēni. Izrādījās, ka daudzi nemaz nezināja kādas lietas tika kādreiz ražotas tepat pie mums – Latvijā.

16.novembrīSimtgades svētku pasākumi skolā:

  • Svētku pasākumus ievada tikšanās ar ievērojamu personību – “Viesos žurnāliste un rakstniece Lia Guļevska“. Viņas stāstījums par piedzīvoto un pārdomas par dzīves vērtībām aizrāva visus klausītājus – gan skolēnus, gan skolotājus.
  • Turpinājumā “Labo darbu kaleidoskops” –visu klašu skolēni stāstīja par saviem 100 labajiem darbiem, kurus, sākot mācību gadu, bijām apsolījušies paveikt līdz Latvijas dzimšanas dienai. Izrādās, ka interesanti ir gan palīdzēt veciem kaimiņiem, gan vākt līdzekļus dzīvnieku patversmei, gan palīdzēt sakopt zirgus, gan grābt lapas un palīdzēt mājās vecākiem, un tas ir labi un pareizi.
  • Visas nedēļas garumā skolā norisinājās Valodu metodiskā nedēļa – kuras ietvaros notika konkurss “Latvija manā ceļasomā”, kurā uzvarēja … klase.
  • arī viktorīna vecāko klašu skolēniem: “Vai tu pazīsti Latviju?”
  • Svētku koncerts – arī 16.novembrī – Kā ierasts, skolēnu koncerts atklāj visu ķemernieku svētku pasākumu. Zāle, protams, ir par mazu, lai tajā satilptu visi svētku koncerta skatītāji. Pārliecināmies, ka mūsu bērni ir ļoti talantīgi. Skan dziesmas un dzejoļi par Latviju, atgādinot, ka mūsu Dzimtene ir vismīļākā un vislabākā. Īpašu pārsteigumu sagādā mūsu jaunais mūzikas skolotājs Marks Viļenskis ar čella solo.

Gaismas ceļa veidošana – 18.novembra vakars – saudzīgi nesot mazās sveču liesmiņas, bērni centās izveidot īstu Gaismas ceļu no Ķemeru dzelzceļa pārbrauktuves  līdz Jaunķemeru aplim. Novērojām, ka tiem, kas regulāri piedalās šajā pasākumā jau ir izstrādāta sava īpaša sistēma un pielāgoti darba rīki.

 

Skolas notikumus apkopoja skolotāja Dz.Fišere