Konsultāciju un individuālo nodarbību saraksts

Klātienes individuālās konsultācijas 7.-9.klašu skolēniem

Konsultācijas laikā jābūt sejas maskā un jāievēro 2m distanci

https://kemeruskola.lv/wp-content/uploads/2020/10/konsultacijas_klatienes7_9kl.docx