Kārtība, kādā tiek īstenoti piesardzības pasākumi, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību…