Ķemeru pamatskolas kārtība par mācību procesa organizēšanu izglītības iestādē…