Ķemeru pamatskolas jaunais veidols pēc vērienīgajiem remontdarbiem

Ķemeru pamatskolas jaunais veidols pēc vērienīgajiem remontdarbiem

2. semestrī skolas saime atgriežas savās mājās- Ķemeru pamatskolā, Tukuma ielā 10.

Paldies Meža mājai par viesmīlību!