Ķemeru pamatskolas 2021./2022.m.g. 9.klases skolēnu tālākās gaitas

Ķemeru pamatskolas 2021./2022.m.g. 9.klases skolēnu tālākās gaitas