Kā sagatavoties diagnosticējošajiem darbiem 3. un 6.kl.