Izglītības programmas

Ķemeru pamatskolā iespējams apgūt izglītības programmas:
Programmas nosaukumsProgrammas kods
Pamatizglītības programma21011111
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem21015611