Izglītības programmas

Ķemeru pamatskolā iespējams apgūt izglītības programmas:
Programmas nosaukumsProgrammas kods
Pamatizglītības programma21011111
Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma21012111
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem21015611